Psychoterapia indywidualna Kraków

Psychoterapia stanowi metodę wsparcia, to leczenie oparte na wzajemnej relacji psychoterapeuty z pacjentem. Indywidualna psychoterapia pomaga odkryć pacjentowi jego wewnętrzne potrzeby, ograniczenia a zarazem możliwości, które w nim drzemią. Metoda bada schematy działania i myślenia potrzebującej osoby. Jej celem jest rozpoznanie przyczyny problemu a następnie zdefiniowanie skutecznych sposobów ich rozwiązania. Psychoterapia stwarza możliwość zmiany zarówno świadomych jak i nieświadomych motywów działania. Dzięki niej pacjent może odnaleźć inne spojrzenie na siebie, innych ludzi oraz na świat, który go otacza.

Oferujemy terapię z zakresu leczenia:

• stresu i zaburzeń przystosowania,

• depresji,

• zaburzeń lękowych,

• zaburzeń nerwicowych,

• chorób psychosomatycznych,

• zaburzeń relacji społecznych,

• zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)

Zapraszamy pacjentów na sesje psychoterapii indywidualnej raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od zaleceń.

Zespół Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „PROTERAPIA“

Aktualności
Proponujemy Państwu  Treningi w następujących terminach:  29-30.07 oraz 26-27.08 w Kr...
Niższa cena sesji psychoterapii indywidualnej, dla osób posiadających ważną legitymac...
Warsztat z psychoterapii dla studentów psychologii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwe...