Psychoterapia indywidualna Kraków

Psychoterapia stanowi metodę wsparcia, to leczenie oparte na wzajemnej relacji psychoterapeuty z pacjentem. Indywidualna psychoterapia pomaga odkryć pacjentowi jego wewnętrzne potrzeby, ograniczenia a zarazem możliwości, które w nim drzemią. Metoda bada schematy działania i myślenia potrzebującej osoby. Jej celem jest rozpoznanie przyczyny problemu a następnie zdefiniowanie skutecznych sposobów ich rozwiązania. Psychoterapia stwarza możliwość zmiany zarówno świadomych jak i nieświadomych motywów działania. Dzięki niej pacjent może odnaleźć inne spojrzenie na siebie, innych ludzi oraz na świat, który go otacza.

 

Oferujemy terapię z zakresu leczenia:

• stresu i zaburzeń przystosowania,

• depresji,

• zaburzeń lękowych,

• zaburzeń nerwicowych,

• chorób psychosomatycznych,

• zaburzeń relacji społecznych,

• zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)

Zapraszamy pacjentów na sesje psychoterapii indywidualnej raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od zaleceń. Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze terapeutów oraz kompleksowej ofercie z pewnością zdołamy pomóc każdej osobie.

 

Zespół Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „PROTERAPIA“

Aktualności
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla rodziców, organizowane przez Stowarzysz...
Niższa cena sesji psychoterapii indywidualnej, dla osób posiadających ważną legitymac...
Rozpoczynamy rekrutację do grupy rozwoju osobistego.\r\nSpotkania odbywać będą się co d...
Warsztat z psychoterapii dla studentów psychologii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwe...