Trening asertywności

Trening asertywności dostarcza uczestnikom technik i umiejętności bezpośredniego, uczciwego i stanowczego wyrażania wobec innych własnych uczuć, postaw i pragnień.

Asertywność jest umiejętnością, której możemy się nauczyć i stale doskonalić. Celem proponowanych warsztatów jest zdobycie rozumienia istoty granic psychologicznych własnych i innych oraz praktyczny trening postawy asertywnej, z wykorzystaniem potencjału uczestników.

Pierwszym krokiem w budowaniu postaw asertywnych jest dotarcie do pokładów naturalnego i autentycznego poczucia siebie i odnalezienie samo szacunku, który może z biegiem lat został gdzieś utracony.

Asertywność jest też narzędziem do radzenia sobie ze złością i agresją zarówno własną, jak i ze strony innych ludzi. Agresja jest niestety jedną z najbardziej charakterystycznych cech naszego współczesnego świata. Rozumiana jako przekraczanie granic nie tylko fizycznych, ale o wiele częściej granic psychologicznych – na przykład poprzez brak poszanowania inności, nie uznawanie prawa do samostanowienia, czy narzucanie przez innych kontroli, unieważniając drugą osobę – jest częścią obecnej codzienności.

Odpowiedzią na to jest rozumienie na czym polega postawa asertywna, jak uniknąć przekraczania granic innych osób – bo wtedy stajemy się agresywni, a z drugiej strony jak uniknąć przekraczania granic własnych, aby nie być uległym i podporządkowanym.
Postawa asertywna pozwala w sposób konstruktywny wykorzystywać naszą złość i wprowadza sprawiedliwość w relacjach z ludźmi, gdzie wszystkie strony relacji są równie ważne.

Trening asertywności jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy pragną nauczyć się życia w zgodzie ze sobą, pełnego wyrażania siebie – otwarcie, szczerze, odważnie. Dla wszystkich tych, którym doskwiera niepewność, nieśmiałość, nieumiejętność jasnego wyrażania siebie – szczególnie w najbliższych związkach partnerskich, rodzinnych oraz relacjach zawodowych.


Terminy treningów znajdziecie Państwo w aktualnościach.

„Gabinety Terapeutyczne”
Patrycja Krajewska
ul. Studencka 6/9
31-116 Kraków

Aktualności
Terminy konsultacji w miesiącach kwietniu i maju 2022:\r\n\r\nponiedziałki: brak terminów\r\n...
W chwili obecnej treningi asertywności nie odbywają się.\r\nPrzejdź do wydarzenia Trenin...
Niższa cena sesji psychoterapii indywidualnej, dla osób posiadających ważną legitymac...
Warsztat z psychoterapii dla studentów psychologii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwe...