PATRYCJA KRAJEWSKA
mgr psychologii specjalności psychologia kliniczna, psychoterapeuta psychodynamiczny. W 2007 roku ukończyła kurs Psychoterapii, całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy indywidualnej z młodzieżą i dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego dorosłych oraz Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz szkolenie z zakresu Psychoanalitycznej Terapii Rodzin. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na stażach klinicznych i szkoleniach, pracuje pod stałą superwizją. Prowadzi terapię indywidualna w nurcie psychodynamicznym dorosłych i młodzieży, prowadzi szkolenia z zakresu treningów asertywności oraz psychoterapii.

tel. 512-377-884

kontakt

Aktualności
Proponujemy Państwu  Treningi w następujących terminach:  29-30.07 oraz 26-27.08 w Kr...
Niższa cena sesji psychoterapii indywidualnej, dla osób posiadających ważną legitymac...
Warsztat z psychoterapii dla studentów psychologii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwe...